SOUTĚŽ O ŽENÁCH A PRO ŽENY OD OBCHDODNÍ PASÁŽE ROZKVĚT
Běh na podpatcích
Hlavní výhra : letní dovolená
CENY V HODNOTĚ 50.000,- KČ OD PARTNERŮ PASÁŽE ROZKVĚT

PRAVIDLA SOUTĚŽE


Běh v podpatcích

Přihlásit do soutěže se mohou pouze ženy a dívky ve věku od 18 let.

Soutěžící poběží trasu v úseku 100 m v botách na podpatcích.

Soutěžící budou mít vlastní závodní obuv, která splňuje následující parametry: podpatek musí být vysoký minimálně 60 mm, šířka podpatku nesmí přesáhnout 50 mm ve spodní části podpatku (nejširší povolený podpatek je 49 mm). Dalším požadavkem na obuv je, aby šlo o dámskou obuv (nepřípustné jsou např. pánské vojenské boty). Účastnicím budou při registraci podpatky přeměřeny, účastnice v obuvi, jež nesplňuje podmínky, budou ze soutěže vyloučeny.

Hodnoceny jsou první tři místa soutěže. Soutěžící budou rozděleny do skupin. Z každé skupiny vzejde vítězka, která postupuje do finále.

Finálový běh rozhoduje o prvním, druhém a třetím místě. Hodnotí se nejrychlejší běh v dané skupině. V případě nerozhodného skóre rozhodne o vítězce ještě jeden běh, popř. vítězku určí rozhodčí dle času, za který daný úsek uběhla soutěžící v prvním kole.

Přihlášky do soutěže se uzavírají 14.5. v 12:00 hodin. Na základě kompletně vyplněné a odevzdané přihlášky budou před akcí telefonistky kontaktovat soutěžící. Přihlásit se do soutěže je možné od 19.4. od 12:00 hodin do 14.5. do 12:00 hodin. Dále je možné přihlásit se do soutěže přímo na místě v den konání akce (15.5.2013) jako náhradník. V den konání akce je nutné, aby se účastnice zapsaly do závodu v pasáži Rozkvět u vchodu z náměstí Svobody od 14.00 do 15:30 hodin. K zápisu na místě je nutné dostavit se osobně s občanským průkazem, kde účastnice podepíše podmínky účasti. Bez zápisu není možné se akce zúčastnit.

Maximální počet soutěžících je 100 + 2 náhradníci.

V soutěži Běh na podpatcích lze získat první místo pouze dvakrát. Dvojnásobná vítězka vstupuje do Síně slávy Běhu na podpatcích a následujících ročníků se již nesmí účastnit.

Pořadatel soutěže Conwert Management s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu pravidel a výher.


Běh v gumácích

Přihlásit do soutěže se mohou pouze muži ve věku od 18 let.

Soutěžící poběží trasu v úseku 100 m v gumácích.

Soutěžní gumáky budou soutěžícím zapůjčeny a přiděleny pořadatelem.

Hodnocena jsou první tři místa soutěže. Soutěžící budou rozdělení do skupin. Z každé skupiny vzejde vítěz, který postupuje do finále.

Finálový běh rozhoduje o prvním, druhém a třetím místě. Hodnotí se nejrychlejší běh v dané skupině. V případě nerozhodného skóre, rozhodne o vítězi ještě jeden běh, popř. vítěze určí rozhodčí dle času, za který daný úsek uběhl soutěžící v prvním kole.

Přihlášky do soutěže se uzavírají 14. 5. v 12:00 hodin. Na základě kompletně vyplněné a odevzdané přihlášky budou před akcí telefonistky kontaktovat soutěžící. Přihlásit se do soutěže je možné od 19. 4. od 12:00 hodin do 15. 5. do 12:00 hodin. Dále je možné přihlásit se do soutěže přímo na místě v den konání akce (15. 5. 2013) jako náhradník. Zápis proběhne u vchodu z náměstí Svobody v Obchodní pasáži Rozkvět od 14.00 do 15:00 hodin. K zápisu na místě je nutné dostavit se osobně s občanským průkazem a bez zápisu není možné se akce zúčastnit.

Maximální počet soutěžících je 50 + 2 náhradníci.

Pořadatel soutěže Conwert Management s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu pravidel a výher.

Rozkvět

Přihláška

Přihláška

Student Agency

Vinařství Kovács

Primeros

Pdcz Brno

4kolky brno